PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Chiếc thuyền nan

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan

Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Tokyo

Mình xách tay chiếc dù. Mặc áo Kimono

Tokyo, Tokyo. Dù là dù với Kimono

                                    

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan

Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Chicago. Mình bắt tay Gangster

Cười với Anh Charlote. Chicago, Chicago

Cười là cười với Anh Charlote.

 

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan

Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Karachi

Mình muốn thêm béo phì. Thì đớp cơm Cà ri

Karachi, Karachi. Phì là phì với cơm Cà ri.

 

Tính tính tính tình tang tang tang. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan

Trôi nó trôi bềnh bồng. Ði tới Mexico

Mình thấy anh đấu bò. Ðội nón Sombrebro  

Mexico, Mexico. Bò là bò với Sombrbro

 

 http://www.youtube.com/watch?v=gTMps9kbBYY

 http://lyric.tkaraoke.com/21788/chiec_thuyen_nan.html

http://www.youtube.com/watch?v=eE6oIL5FTgU

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1