PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đi đâu mà vội mà vàng

Đi đâu mà vội mà vàng.

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

Thủng thỉnh như chúng anh đây.

Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

Đi đâu mà vội mà vàng.

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

Thủng thỉnh như chúng anh đây.

Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng.

 

 http://www.benthanhav.vn/bai-hat/3598/Di-Dau-Ma-Voi-Ma-Vang-Pham-Tuyen.html

 http://meyeucon.org/22467/di-dau-ma-voi-ma-vang/

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1