PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Chặt cây dừa

 Chặt cây dừa là chừa cây cau.

Cây lòng thòng là cây bí đao.

Cây thấp thì nấp cây cao.

Cây lách thì dưới cây lao.

Dập dềnh rồi ra tay nào.

Tay này trảy dao.

 

Chặt cây dừa là chừa cây cau.

Cây lòng thòng là cây bí đao.

Cây thấp thì nấp cây cao.

Cây lách thì dưới cây lao.

Dập dềnh rồi ra tay nào.

Tay này trảy dao.

Sắc củ cải đãi cho nàng.

Chàng xách chàng chê.

Tao với mày tha ma với quỷ, hú hồn chạy đi.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6ymwIMw1FOA

 http://www.benthanhav.vn/bai-hat/3187/Chat-Cay-Dua-Thieu-Nhi.html

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1