PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Úp lá khoai

Úp lá khoai. 12 chong chóng.

Đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen.

Đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thụt.

Chạy vô chạy ra. Có thằng đánh trống ếch,

Có thằng lết xuống xính, lết xuống xình. Úi da.

 

Úp lá khoai. 12 chong chóng.

Đứa bận áo tím, đứa bận áo xanh.

Đứa xách đèn cù, đứa làm chú Cuội.

Chạy ra chạy vô.

Có thằng xách cá chép, có thằng trốn dưới bàn.

Cúc cúc hà. Cúc hà

 

Úp lá khoai. 12 con giáp.

Có chuột, có chó, có ngựa có trâu.

Đứa gáy gà cồ, đứa gầm giống cọp.

Rượt heo rượt dê, rắn rồng té xuống giếng,

chú mèo rớt xuống hầm, chú khỉ cười. Cúc hà.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=xa1Bd-TnFnk

 http://www.youtube.com/watch?v=0z2RTw6VsWk

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1