PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Búp bê bằng bông

Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi.

Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay.

Bươm bướm nay, bươm bướm bay. Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê.

Bươm bướm bay, bươm bướm bay. Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay.

Bươm bướm nay, bươm bướm bay. Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê.

Bươm bướm bay, bươm bướm bay. Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WHBK-ETuXlQ&index=13&list=PL67aItdG4SGuxOD38x3OY15XhSmEnLt4_

 https://www.youtube.com/watch?v=yHBvz5ZbvNg

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1