PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tiếng ve gọi hè

Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè

Và trong những tàn lá me kêu hè hè hè

Chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về

Giọt mưa âm vang trên lá, tiếng ve bay đầy trong gió

Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ

Em đã mừng tiếng ve những ngày đầu mùa

Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè

Trăm phố phường tiếng ve kêu hè hè hè

Và trong những tàn lá me kêu hè hè hè

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2U__LiiAGzc

 https://www.youtube.com/watch?v=1FvEpbTHfB0

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1