PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Con nít

Con nít, con nít đội mũ lá mít, cưỡi ngựa tàu cau. Đứa trước, đứa sau, rủ nhau một lũ.

Học rồi, học rồi, đi chơi. Xuống nước tập bơi, lên bờ đấu đá.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rNKz9WU4CKY

 

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1