PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ca dao - Chủ đề Gia đình

1. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

2. Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chin chữ ghi long con ơi!

3. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chày thức đủ năm canh

 

 

 

 

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1