PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Giờ ăn, giờ ngủ, giờ chơi

 Giờ ăn

Đến giờ ăn cơm, vào bàn bạn nhé

Nào thìa, bát, đĩa. Xúc cho gọn gàng.

Chớ có vội vàng. Cơm rơi, cơm vãi.

Giờ ngủ

Vào giường đi ngủ. Không nghịch đồ chơi

Không gọi bạn ơi. Không cười khúc khích.

Không ai tinh nghịch. Giơ chân, giơ tay.

Phải nằm cho ngay. Mắt thì nhắm lại.

Giờ chơi

Giờ chơi hết rồi. Nào các bạn ơi.

Ta cùng cất dọn: đồ dùng, đồ chơi

Vào nơi quy định.

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Yu4DuXkWw8s

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1