PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đèn giao thông

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không !

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng chậm lại, dừng thôi

Đèn đỏ dừng lại kẻo rồi tông nhau

Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu

Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi

Mỹ Trang (Bình Định)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=v12rVacEgmc

 

 

 

 

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1