PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Bà và cháu

Bà đưa cháu đi chơi
Công viên chiều rộng quá
Loanh quanh cháu mỏi rồi
Ngồi đưa chân ghế đá.

Giờ mắt bà kém quá
Quẩn quanh trong nhà thôi
Muốn nghe người cười nói
Cháu dắt bà đi chơi!

http://poem.tkaraoke.com/19632/Ba_Va_Chau.html

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1