PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tắm mát

 Mùa hè nóng nực
Ra lắm mồ hôi
Lúc học lúc chơi
Áo quần bụi bám
Nước này mát lắm

Ta phải bảo nhau
Tắm rửa gội đầu
Cho người sạch sẽ.

 

http://hotrotamly.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Gia-dinh/Tho-Tam-mat-14

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1