PHỤ HUYNH CẦN BIẾT

TIN TỨC MỚI

VIDEO CLIP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kế hoạch làm việc của Đoàn đánh giá ngoài

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số: 02/TB-MNHM

 

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch làm việc của Đoàn đánh giá ngoài

                                                        Kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường

 Với mục tiêu hướng tới đạt chuẩn về chất lượng chăm sóc giáo dục, trong năm học 2017 – 2018, trường MN Hoa Mai đã tiến hành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014.

 Mục đích của việc tự đánh giá này nhằm công khai với xã hội đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

 Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh ra Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài, tiến hành khảo sát thực tế các hoạt động và cơ sở vật chất của trường Mầm non Hoa Mai. Kế hoạch làm việc của Đoàn đánh giá ngoài diễn ra trong 02 ngày: 15 và 16 tháng 5 năm 2018.

 Nhà trường trân trọng thông báo lịch làm việc nêu trên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

Ngày 07 tháng 5 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Tố Trang

 • 6
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1