Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ là quá trình hình thành và phát triển ở trẻ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Trẻ có phát triển tốt ngôn ngữ mới có thể tiếp thu, mở rộng, nâng cao nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh.

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bao gồm 3 mục tiêu chính:

  • Dạy trẻ nói tốt trong giao tiếp hàng ngày
  • Chuẩn bị cho trẻ kỹ năng để học chữ khi vào tiểu học
  • Cho trẻ tiếp cận, làm quen với ngoại ngữ một cách phù hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *