Phát triển nhận thức – Tư duy toán học

Giáo dục phát triển nhận thức, tư duy toán học không ngoài mục tiêu hình thành ở trẻ các biểu tượng toán ban đầu, tạo nhiều cơ hội cho trẻ trải nghiệm, kích thích sự say mê tìm tòi khám phá nơi trẻ mầm non. Giúp trẻ có thái độ tích cực đối với việc học tập sau này.

Trẻ được làm quen với các khái niệm:

  • Tập hợp, số lượng, thứ tự và đếm
  • Xếp tương ứng
  • So sánh, phân loại theo màu sắc, xếp theo qui tắc, tư duy logic
  • Đo lường, hình dạng hình học
  • Khái niệm không gian, thời gian

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *