Kỹ năng tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao

Trẻ được rèn luyện tính tập trung trong một khoản thời gian phù hợp với nhóm tuổi để hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao phó. Đây là kỹ năng quan trọng giúp trẻ giảm tính tăng động thường gặp ở trẻ nhỏ, ý thức được trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ được giao đến nơi đến chốn, dần hình thành khả năng tập trung cho trẻ, giúp trẻ dễ dàng học tập khi bước vào môi trường tiểu học.

Một số nhiệm vụ giao cho trẻ được chuyển tải thông qua các bài tập cụ thể:

  • Tô màu một bức tranh đơn giản trong thời gian phù hợp với trẻ
  • Sắp xếp theo thứ tự, hình dạng hoặc màu sắc một số mẫu hình học
  • Xếp hình, xếp khối, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi theo qui tắc
  • Tập vẽ, viết một số nét cơ bản giúp cho tay mềm dẻo
  • Tập ngồi đúng tư thế, hoàn thành các bài tập thực hành theo nhóm tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *