Tìm hiểu – khám phá – trẻ là nhà khoa học nhí

Khám phá khoa học đối với trẻ mầm non là quá trình tích cực tham gia vào các hoạt động để trẻ được tìm tòi, quan sát, so sánh, phân loại, đo lường, thử nghiệm và cả dự đoán kết quả xảy ra. Trẻ được tận tay làm, được chia sẻ, được bày tỏ ý kiến của mình với cô và bạn về những nét đặc trưng của sự vật, hiện tượng xung quanh thông qua các đồ dùng, đồ chơi, các nguyên vật liệu khác nhau. Kích thích ở trẻ tính thích tìm tòi khám phá và ham hiểu biết, là tiền đề cho việc học tập khi trẻ lớn lên và trưởng thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *