Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cơ bản

Hình thành nơi trẻ các hành vi văn minh, biết tuân thủ các qui tắc ứng xử xã hội phù hợp. Thông qua việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động, các trò chơi mà ở đó trẻ được giáo dục về tình yêu thương, biết yêu thương những người xung quanh mình, biết cách thể hiện cảm xúc một cách tích cực và văn minh như làm thiệp chúc mừng, tặng hoa ba mẹ, cô giáo nhân các ngày lễ tết, sinh nhật…

Giáo dục cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ và chăm sóc bản thân như ăn, uống, vệ sinh, mặc ấm, tự vệ khi tiếp xúc người lạ …nhằm giúp trẻ tự tin trong cuộc sống, có sự tương tác tốt với môi trường xã hội khi lớn lên, trở nên những thiếu niên năng động và tự tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *