Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

Sự phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học tập và phát triển toàn diện của trẻ. Khi trẻ tự tin vào chính mình, trẻ sẽ học được cách tự lập.

Thông qua các hoạt động học tập và vui chơi, tìm tòi, khám phá để giáo dục cho trẻ tính mạnh dạn, tự tin, tự lực và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình đến cùng. Đây chính là tố chất quan trọng giúp trẻ thích nghi dễ dàng với áp lực học tập ở tuổi tiểu học và cả khi trưởng thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *