Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường học

Để chuẩn bị cho khối mầm non quay lại nhập học vào giữa tháng 2.2022, mầm non Hoa Mai đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại cơ sở giáo dục cũng như chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra, và chủ động giám sát, triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng Y sĩ Trần Đức Hậu, phụ trách Bộ phận y tế, an toàn và môi trường của nhà trường trình bày về công tác chuẩn bị để phụ huynh an tâm hơn khi con em mình quay lại nhập học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *